OBĚDY ŠKOLÁKŮM

NAŠE JÍDELNA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU OBĚDY ŠKOLÁKŮM.