Ceník školního stravování

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny žáků (platí od: 1.9.2022)

 

žáci 7-10 let

33 Kč

žáci  11-14 let

35 Kč

žáci nad 15 let

36 Kč

 

Způsoby placení obědů

 
Stravu je možno platit několika způsoby:

  • hotově v pokladně školní jídelny
  • formou inkasa z běžných účtů

Strávník je přijat ke stravování na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je i volba způsobu platby. 

Pokladní hodiny každý pracovní den od 7:00 do 9:00.

Hotovostní úhrady lze provádět v pokladně školní jídelny výhradně v pokladních hodinách. Strava je vždy placena zálohovým způsobem = dopředu. Případné přeplatky jsou automaticky převedeny jako zálohy na stravování v dalších měsících.

Bezhotovostní platby prostřednictvím běžných účtů jsou inkasovány z nahlášených účtů automaticky vždy po skončení měsíce ve výši hodnoty stravy, která byla za minulý měsíc strávníkem objednána. Bezhotovostní platby jsou strávníkům umožněny výhradně po složení vstupní stravovací jistiny. Tato částka slouží pro případné krytí nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka a je jídelnou vyúčtována spolu s platbou za poslední měsíc stravování (při ukončení školní docházky, ukončení stravování a pod.)

 

Inkaso částek za stravné je nutno také povolit u vašeho finančního ústavu.