Vybrané právní předpisy

Vybrané právní předpisy naleznete na webu ministerstva vnitra. Aktuální podoba zákonů na našem webu je platná k 1.9.2019.

 

Úplné znění zákonů lze získat na: www.mvcr.cz pod sekcí Legislativa.