Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

 •  11.školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení 

Základní účel zřízení

 • Poskytování školního stravování

Hlavní činnost

 • Zajištění školního stravování

 • Zajištění závodního stravování

          viz zřizovací listina

Doplňková činnost

 • Zajištění stravování pro veřejnost

           viz zřizovací listina

Zřizovatel

 • statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu 246 608 0267/0100 - Stravné

 • Hotovostní platba na pokladně školní jídelny

 

6. IČO

 • 49777696

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ49777696

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

8.2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet  rozhodnutí o právech a povinnostech osob

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

          Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

 

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  - viz. příloha č.5

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

          Dosud nebylo řešeno

 

13. Licenční smlouvy

 • Nejsou uzavřeny

 

14. Výroční zpráva podle  zákona o svobodném přístupu k informacím

viz. příloha č.6