Povinně zveřejňované informace

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

  • Oficiální název: 11.školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., oficiální e-mail, jiné možnosti spojení.

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

  • Případné platby můžete poukázat: 246 608 0267/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO).

  • 49777696

7. Daňové identifikační číslo (DIČ).

  • CZ49777696

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

  • Osobně, písemně na adresu školy

10. Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací.

15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.