NÁVŠTĚVA MŠ MANDLOVA V NAŠÍ JÍDELNĚ

Dne 29.5.23 proběhla na naší jídelně exkurze pro předškoláčky z MŠ Mandlova v Plzni.

Děti si vyzkoušely odložení věcí v šatně, příchod do jídelny, čekání ve frontě, přiložení čipu ke čtečce, vyzvednutí tácu s jídlem, usazení ke stolu a následné odnášení tácu k myčce.

Řekli jsme si základní pravidla chování ve školní jídelně, zodpověděli důležité dotazy a nakonec jsme si pěkně zamávali :)