Stravování od 4.1.2021

Vážení strávníci,

od 4.1.2021 do odvolání jsou ke stravování automaticky přihlášené pouze děti 1. a 2.tříd a speciální třídy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona. Ostatní strávníci jsou automaticky odhlášení.

 

Žáci na prezenční výuce se stravují v jídelně od 11,30 do 13,30 hodin při dodržování všech předepsaných hygienických opatřeních.

Stravování žáků na distanční výuce je možné za následujících podmínek:

Žáci v době výdeje do nádob od 10,30 do 11,30 mají distanční výuku, proto je pro ně umožněno stravování v jídelně od 13,30 – 14,00 hodin. Opět při dodržování všech předepsaných hygienických opatřeních. Pokud se žáci na distanční výuce chtějí stravovat, je nutné se ke stravování přihlásit  přes systém www. Strava.cz - 2 dny předem, nebo telefonicky alespoň den předem.

Pokud by Vám bylo ohledně stravování cokoliv nejasného, objasníme Vaše dotazy na 378 423 621.

11.školní jídelna