Přihlašování nových strávníků na školní rok 2024/2025

Přihlašování strávníků v Plzni

Přihláška ke stravování Plzeň

Provozní řád

Vyplněné přihlášky ke stravování zasílejte OBRATEM do 30.6.2024 na skanderovapa@sj11.plzen-edu.cz

Vždy nejdříve 2 pracovní dny po odeslání přihlášky  se dostavte do kanceláře  ŠJ.

Od 30.6.-2.8.2024 nebo 26.8.-30.8.2024, v době od 7:00 hod do 11:00 hod je potřeba:

zakoupit čip (20,- ) na stravování lze nahrát také na Plzeňskou kartu,

při inkasní platbě odevzdat Souhlas s inkasem ve prospěch účtu ŠJ a osobně složit v hotovosti vratnou zálohu Kč 1300,-.

Pokud se rozhodnete pro hotovostní platbu, skládáte hotovost na konto dítěte na měsíc dopředu.

Nelze uhradit platební kartou ani bankovním převodem, příjímáme pouze hotovost!

 

 Zasláním vyplněné Přihlášky ke stravování, v předstihu elektronicky ( min. dva pracovní dny před návštěvou kanceláře ) , se Vám zkrátí nejen čas strávený ve frontě ale především se Vám zkrátí doba potřebná k vyřízení žádosti přímo v kanceláři školní jídelny.

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY, DÁLE FORMULÁŘE!

PROVOZNÍ ŘÁD NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY, DÁLE PROVOZNÍ ŘÁD!

 

Majitelé účtu u České spořitelny zřídí inkaso ve prospěch účtu č. 0100181881/0800.

Pro všechny ostatní banky platí zřízení inkasa ve prospěch účtu č. 2466080267/0100.

Při zřízení inkasa si nastavte limit platby 1600,- na jedno dítě ( př. 2 děti  limit 3200,- )

 Jiné nastavení neprovádějte.

 

Přihlašování strávníků v Liticích

Přihláška ke stravování Litice

Provozní řád

Vyplněné přihlášky ke stravování zasílejte OBRATEM do 30.6.2024 na skanderovapa@sj11.plzen-edu.cz

Dostavte se do kanceláře  školní jídelny v Liticích do 30.6.2024 vždy nejdříve 2 pracovní dny  po odeslání přihlášky v době od 7:30 hod do 8:30 hod, je potřeba:

zakoupit čip ( 20,-) na stravování, lze nahrát také na Plzeňskou kartu,

při inkasní platbě odevzdat Souhlas s inkasem ve prospěch účtu ŠJ a osobně složit v hotovosti vratnou zálohu Kč 1300,-.

Pokud se rozhodnete pro hotovostní platbu, skládáte hotovost na konto dítěte na měsíc dopředu.

Nelze  uhradit kartou ani bankovním převodem, přijímáme pouze hotovost! 

 

Majitelé účtu u České spořitelny zřídí inkaso ve prospěch účtu č. 0100181881/0800.

Pro všechny ostatní banky platí zřízení inkasa ve prospěch účtu č. 2466080267/0100.

Při zřízení inkasa si nastavte limit platby 1600,- na jedno dítě ( př. 2 děti  limit 3200,- )

 Jiné nastavení neprovádějte.

 

 Zasláním vyplněné Přihlášky ke stravování, v předstihu elektronicky ( min. dva pracovní dny před návštěvou kanceláře ) , se Vám zkrátí nejen čas strávený ve frontě ale především se Vám zkrátí doba potřebná k vyřízení žádosti přímo v kanceláři školní jídelny.

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY, DÁLE FORMULÁŘE!

PROVOZNÍ ŘÁD NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY, DÁLE PROVOZNÍ ŘÁD!