Přihlašování nových strávníků na školní rok 2022/2023

11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31, 301 00 Plzeň, www.11sjplzen.cz

 

Přihlašování nových strávníků na školní rok 2022/2023

 

Přihlašování strávníků v Liticích

Vyplněné Přihlášky ke stravování zasílejte OBRATEM na skanderovapa@sj11.plzen-edu.cz

V měsíci červnu v kanceláři školní jídelny v Liticích v době od 7:30 hod do 8:30 hod je potřeba:

zakoupit čip na stravování (lze nahrát také na Plzeňskou kartu), při inkasní platbě odevzdat Souhlas s inkasem ve prospěch účtu ŠJ a osobně složit v hotovosti vratnou zálohu Kč 650,-

 

Přihlašování strávníků v Plzni

Vyplněné Přihlášky ke stravování zasílejte OBRATEM na skanderovapa@sj11.plzen-edu.cz

V termínu od 22. 8. 2022 – 31. 8. 2022, v době od 7:00 hod do 11:00 hod je potřeba:

zakoupit čip na stravování (lze nahrát také na Plzeňskou kartu), při inkasní platbě odevzdat Souhlas s inkasem ve prospěch účtu ŠJ a osobně složit v hotovosti vratnou zálohu Kč 650,-

 

Zasláním vyplněné Přihlášky ke stravování, v předstihu elektronicky, se Vám zkrátí nejen čas strávený ve frontě ale především se Vám zkrátí doba potřebná k vyřízení žádosti přímo v kanceláři školní jídelny.

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY, DÁLE FORMULÁŘE!