POZOR - stravování platné od 30.11.2020

Vážení rodiče a strávníci,

od 30.11.2020 budou všem dětem na prezenčním studiu (DĚTI CHODÍCÍ DANÝ TÝDEN DO ŠKOLY) automaticky přihlášeny obědy. Týká se strávníků platících ÚČTEM!!!

Pokud se dítě nebude stravovat je potřeba jej z obědů odhlásit. Postupuje se standardně, jak jste zvyklí, podle Provozního řádu a to přes internet, výjimečně telefonicky. Dbejte na odhlašování, ať vám obědy zbytečně nepropadají. Znovu důrazně upozorňujeme!!! Pokud dítě neohlásíte, oběd bude uvařen a nevyzvednut, budete muset nevyzvednuté obědy uhradit (viz. Provozní řád ŠJ).

Snažíme se dle vládního nařízení minimalizovat kontakty, proto zbytečně nechoďte na pokladnu!!!

V případě nejasností nejprve zavolejte.

Děkujeme za spolupráci.

11.školní jídelna, Plzeň