Pokyny pro strávníky 11. ŠKOLNÍ JÍDELNY Baarova 31, Plzeň v souvislosti s vládním usnesením za dne 8. října 2020 – DISTANČNÍ VÝUKA

Pokyny pro strávníky 11. ŠKOLNÍ JÍDELNY Baarova 31, Plzeň v souvislosti s vládním usnesením za dne 8. října 2020 – DISTANČNÍ VÝUKA

NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda I. omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59

 

3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona,

Dle Metodického doporučení MŠ pro vzdělávání distančním způsobem:

1.6. Stravování I

 Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Na základě těchto a dalších souvisejících opatřeních budeme žákům na distanční výuce poskytovat stravování za dotovanou cenu. Žákům na distanční výuce nebudeme obědy hromadně odhlašovat a tito žáci se mohou stravovat po celou dobu výše uvedeného opatření v 11.školní jídelně denně od 14,00 – 14,30 hodin. Dříve nemají do jídelny povolený přístup. Při zařazení žáka do distanční výuky nelze požadovat vydávání obědů do nádob. Pokud se žáci během distanční výuky stravovat nechtějí, je nutné si individuálně obědy ODHLÁSIT. Odhlašovat se mohou obvyklým způsobem přes internet aplikací Strava. cz, výjimečně telefonicky.

V plzni dne 9.10.2020                                                                                     Jaromíra Královcová

                                                                                                                            Ředitelka organizace