opatření ve ŠJ - usnesení vlády ze dne 30.9.

Dobrý den,

V souladu s usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30.9.2020 bodu II. 4, od 5.10.2020 opět stejně jako v květnu a v červnu loňského školního roku zavádíme povinnost

dodržovat ve školní jídelně ve frontě na obědy  1,5 m rozestupy mezi jednotlivými žáky.  Tímto opatřením dodržíme pokyny manuálu MŠ ve kterém se mimo jiné uvádí:

 

Školní jídelny – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4).

Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob,

než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření

ve školních jídelnách.

 

Žáci tedy budou postupovat ve frontě po vyznačených značkách v 1,5 metrové vzdálenosti pouze ke vchodu do jídelny, a ti, kteří se již do jídelny nevejdou, budou čekat před jídelnou.

( fronta se nemůže stáčet kolem celé jídelny) Rozdělení míst ke stravování pro jednotlivé školy zůstává beze změny.

Prosím ředitelky škol, aby informovaly o tomto opatření své žáky a pracovníky.

Velice děkuji   za spolupráci a přeji hezký den

 

Jaromíra KRÁLOVCOVÁ
ředitelka příspěvkové organizace