ODHLÁŠKY OBĚDŮ!!!!!

Odhlašování stravy telefonicky vždy nejpozději den předem do 12,00 hodin na následující den.

Při déle trvající odhlášce je nezbytné dohodnout, do kdy odhláška potrvá.

V případě, že nepřítomnost dále pokračuje, je nutné odhlášku prodloužit.

V případě neodhlášení stravy obědy propadají bez nároku na úhradu.

Odhlášení lze provést  telefonicky na čísle 377 423 621 nebo přes internet na www.strava.cz