OBĚDY - Informace k provozu škol a školských zařízení platných od 18.11.2020

Vážení rodiče a strávníci,

Vzhledem k novým Informacím k provozu škol a školských zařízení platných od 18.11.2020 došlo k úpravě stravování následujícím způsobem:

Na základě těchto nařízení budou všem žákům 1. a 2. ročníků a žákům speciálních tříd a škol zřízených podle §16 odst.9 školského zákona automaticky přihlášeny obědy. Týká se strávníků platících účtově i hotovostně.

Pokud se dítě nebude stravovat je potřeba jej z obědů odhlásit. Postupuje se standartně, jak jste zvyklí, podle Provozního řádu a to přes internet, výjimečně telefonicky. Dbejte na odhlašování, ať vám obědy zbytečně nepropadají. Znovu důrazně upozorňujeme!!! Pokud dítě neohlásíte, oběd bude uvařen a nevyzvednut, budete muset nevyzvednuté obědy uhradit (viz. Provozní řád ŠJ).

Snažíme se dle vládního nařízení minimalizovat kontakty, proto zbytečně nechoďte na pokladnu!!!

V případě nejasností nejprve zavolejte.

Děkujeme za spolupráci.

11.školní jídelna, Plzeň