INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ

STRÁVNÍCI PLATÍCÍ ÚČTEM - INKASO: 

Strávníci jsou automaticky přihlášení po celou dobu stravování. Při této variantě stravování pouze odhlašujete.

 Vždy je předvolené jídlo č.1. 

Změna objednávky na oběd č.2 a 3, popřípadě odhlášky, je možné provést pomocí objednávkového snímače v jídelně, objednávkového boxu před kanceláří ŠJ, popř. pomocí internetu.

Na aktivaci internetového objednávání na stránce www.strava.cz je nutné kontaktovat kancelář ŠJ, kde Vám bude vše vysvětleno.

K prováděným změnám jsou internetové stránky přístupné dva pracovní dny předem do 23:59 hod. 

Vždy ve čtvrtek je k dispozici jídelníček na následující týden. Pozor na státní svátky!

 

STRÁVNÍCI PLATÍCÍ V HOTOVOSTI NA POKLADNĚ ŠJ:

Strávnící si musí jídlo přihlašovat i odhlašovat sami. 

Změna objednávky obědů č.1,  č.2, č.3, odhlášky a přihlášky, je možné provést pomocí objednávkového snímače v jídelně, objednávkového boxu před kanceláří ŠJ, popř. pomocí internetu.

Na aktivaci internetového objednávání na stránce www.strava.cz je nutné kontaktovat kancelář ŠJ, kde Vám bude vše vysvětleno.

K prováděným změnám jsou internetové stránky přístupné dva pracovní dny předem do 23:59 hod. 

Vždy ve čtvrtek je k dispozici jídelníček na následující týden. Pozor na státní svátky!

 

https://11sjplzen.cz/provozni-rad