Informace k podnětům z třídních schůzek září 2017

Informace k podnětům z třídních schůzek předaná ředitelstvím škol v září 2017.

-          Podávání čisté vody dětem k obědu.

Vzhledem k zvýšenému požadavku ze strany rodičů, abychom poskytovali jejich dětem možnost konzumovat při obědě mimo nápoje uvedeném v jídelním lístku k napití i čistou vodu, nabízíme na označeném místě u výdeje dětem v kalíšcích čistou vodu. Jen musíme upozornit, že z hygienických důvodů nemohou pracovníci vydávající obědy dětem, doplňovat vodu do jejich láhve donesené z domova. Ale vzhledem k tomu, že mají děti ve škole i v jídelně neomezenou možnost přístupu k pitné vodě, mohou si kdykoliv vodu doplnit samy.

-          Výdej polévek.

Na třídních schůzkách uvedl někdo z rodičů, že v 12,45 nebyla k dispozici polévka. Polévka je dětem podávána po celou dobu výdeje, tedy od 11,45 do 14,00 hodin. Obsluhující personál nalévá polévku jen v takovém množství, aby na výdejním pultě nestačila zchladnout pod předepsanou výdejní teplotu. Proto se na výdejním pultě dolévají polévky podle potřeby, tj. příchodu strávníků. Pokud se stane, že vydávající pracovnice odejde od okénka z důvodu doplnění např. příloh, nalije polévky ihned po návratu. V případě, že na výdejním pultě polévka v mističkách nalitá není, strávníci nechť o ni vydávající personál požádají a ten ji okamžitě doplní.

-          Dlouhé čekací lhůty při výdeji obědů.

Ve spolupráci s ředitelstvími škol naších strávníků byly upraveny příchody oddělení družin do mezičasů tří konců vyučování. Tak bylo dosaženo plynulosti výdeje, neboť jsou nejprve obslouženi žáci samostatně docházející na obědy a oddělení družin docházejí v mezičase výše zmíněných špiček. Po této úpravě příchodů byla čekací doba v průměru 5 minut, maximálně 10 minut.

-          Velikost porcí jednotlivých věkových kategorií

Rozhodující pro velkost porce dítěte je jeho věk, kterého dosáhne v daném školním roce (nikoliv třída, kterou navštěvuje). Naši žáci jsou ve třech věkových skupinách. Je to věk 7-10 let, 11-14 let, nad 15 let. Množství pokrmů u polévek, hlavního jídla i příloh máme na stránkách i na nástěnkách v jídelně pro vaši informaci vyvěšené samostatně. Pro snadné posouzení o velikosti porce i dětských strávníků denně vystavujeme ve vitríně u výdeje vzorové porce pro všechny kategorie a druhy jídel. I děti nejnižších ročníků dovedou vizuálně porovnat velikost vydané a vzorové porce. Pokud by zde vznikl nesoulad, je na jídelně v pokladně pracovnice, kterou by měli v takovém případě děti kontaktovat. Tato pracovnice má za úkol vše posoudit a okamžitě vyřešit a zjednat nápravu.

V Plzni dne 2. 10. 2017                                                                       Jaromíra Královcová

 

                                                                                                               Ředitelka  organizace